ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА

2019 оны албадан дуудлага худалдааны зар
 1. 2019 оны 1 дүгээр сарын албадан дуудлага худалдааны зар.pdf
 2. 2019 оны 2 дугаар сарын албадан дуудлага худалдааны зар.pdf
 3. 2019 оны 3 дугаар сарын албадан дуудлага худалдааны зар.pdf
 4. 2019 оны 4 дүгээр сарын албадан дуудлага худалдааны зар.pdf
 5. 2019 оны 5 дугаар сарын албадан дуудлага худалдааны зар.pdf
 6. 2019 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн албадан дуудлага худалдааны зар.pdf
 7. 2019 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн албадан дуудлага худалдааны зар.pdf
 8. 2019 оны 8 дугаар сарын 02-ны өдрийн албадан дуудлага худалдааны зар.pdf
 9. 2019 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өлрийн албадан дуудлага худалдааны зар.pdf
 10. 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн албадан дуудлага худалдааны зар .pdf
 11. 2019 оны 11 дугаар сарын 01-ний өдрийн албадан дуудлага худалдааны зар.pdf
 12. 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдрийн албадан дуудлага худалдааны зар.pdf
 13. 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн албадан дуудлага худалдааны зар.pdf

     

2019-12-11 20:13:17
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
 • Утас :
  70001480
 • Факс :
  70001480
 • Имэйл :
  shgg@cd.gov.mn
 • Манай хаяг :

  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж ШШГЕГ-ын хоёрдугаар байр