ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА

Өр төлбөргүй лавлагаа

Шүүх, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр иргэн, хуулийн этгээдийг бусдад төлбөргүй эсэхийг тодорхойлно.

Лавлагаа, мэдээлэл олгох үндэслэл:

        - Иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр
        - Төрийн эрх бүхий байгууллагын шаардлагаар

        Бүрдүүлэх материал:

        Иргэн бол:
            - Иргэний цахим үнэмлэх
            - Хураамж төлсөн баримт

        Хуулийн этгээд бол:
            - Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ
            - Хураамж төлсөн баримт

Тодорхойлолтын хүчинтэй хугацаа:

Лавлагаа, мэдээлэл олгосон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Лавлагаа мэдээллийг ажлын өдрүүдэд цагийн хязгааргүй олгож байна.

 

 

 

2016-01-06 14:15:11
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
 • Утас :
  70001480
 • Факс :
  70001480
 • Имэйл :
  shgg@cd.gov.mn
 • Манай хаяг :

  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж ШШГЕГ-ын хоёрдугаар байр