ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА

ШШГЕГ-ын даргын тушаал

Ахлах гүйцэтгэгчийн эрх бүхий албан хаагчдын шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцох журам
Гүйцэтгэх баримт бичгийн нэгдсэн цахим бүртгэл хөтлөх журам
Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам
Нэг цонхны үйлчилгээний үйл ажиллагааны журам
Шийдвэр гүйцэтгэгчид мэргэшлийн зэрэг олгох, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам
Шийдвэр гүйцэтгэлийн хувийн хэргийн дугаар олгох журам
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цахим хуудас ажиллуулах, цахим шуудан ашиглах журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Үйл ажиллагааны нээлттэй бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтанд шагнал, урамшуулал олгох журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцас, албаны үнэмлэхийг хураан авах, тооцоо хийх журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэхэд баримтлах журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албаны шалгалт явуулах журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нарт цэргийн цол олгох журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйлчилгээний стандарт
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн заавар
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын албан хаагчдын ажлын цагийг бүртгэх журам
Дотоод удирдлагын ЭЙБЛ системийг ашиглах заавар
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчид ажлын үнэмлэх олгох,ашиглах журам
Төрийн үйлчилгээний албан тушаал эрхэлж бүй алба хаагчидтай байгуулах “Хөдөлмөрийн гэрээний загвар”
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын видео хурлын төхөөрөмж ашиглах журам

Гүйцэтгэх баримт бичгийн нэгдсэн цахим бүртгэл хөтлөх журам

 

2015-12-02 11:57:18
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
 • Утас :
  70001480
 • Факс :
  70001480
 • Имэйл :
  shgg@cd.gov.mn
 • Манай хаяг :

  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж ШШГЕГ-ын хоёрдугаар байр